شرکت خدمات بیمه ای سفیر آسایش زندگی

مجری قراردادهای آموزش و پرورش ناحیه چهار کلانشهر تبریز

لیست واریزی های تاریخ 27/07/90

ردیف

بیمه شده اصلی

مبلغ حواله

1         

معصومه  بیرامی

170.000

2         

پروین نصیری بصیر

2.000.000

3        

طاهره امینی

500.000

4        

راضیه تقی نژاد

34.500

5        

پری ناز زرندی

100.000

6        

ابوالفضل محمدیان

873.470

7        

روشنک ستاری

2.000.000

8        

فاطمه باقری

835.200

9        

حسن عباسیان

720.000

10    

علیرضا زارعی اورنگی

5.804.730

11    

منیره موسوی

799.200

12    

فرح حدادی خواه

259.320

13    

غلامحسین قربانی افخمی

325.500

14    

صمد بهشتی اصل

2.000.000

15    

محمد علی کریمی گاوگانی

219910

16    

جعفر تقی زاده

53.320

17    

صفیه باقری دولت آبادی

2.118.431

18    

رقیه جبار پور

434.516

19    

سیامک سرهنگ زاده

731.875

20    

معصومه زینالی

1.168.680

21    

سیمین جاوید خواه

2.000.000

22    

فریبا مصلح

521.330

23    

محمد رضا تبریزی

353.596

24    

صفیه کرباسفروش

400.470

25    

نادر مونیان

2.562.970

26    

رقیه قائمی

382.649

27    

التفات حسین زاده

168.000

28    

نعمت الله رستمی

1.500.000

29    

راحله بقالی

97.740

30    

رسول پناهو

1.229.099

31    

اعظم متعلقی

2.439.790

32    

نسرین عباس ممتاز

65.758

33   

ستاره قاسم زاده

381.335

34   

راضیه سالک

253.850

35   

مهرانگیز کدخدایی

760.000

36   

صالح چوخاچیان

900.000

37   

فیروز تیموری الو

1.151.858

38   

فاطمه سهرابی

584.000

39   

سهیلا سپهروند

234.500

40    

محمد خداویردیزاده

104.800

41    

طیبه سلیمانی

500.000

42    

مهین حیدرنژاد

760.479

43   

بتول جمالی راد

401.000

44   

ام البنین اسدالهی

2.432.000

45   

سکینه اخباری

707.500

46   

فاطمه محبوبی

590.000

47   

مسعود علیزاده

605.300

48   

الهویردی پورمحمد

835.250

49   

سهیلا فرزان فر

3.350.615

50    

نسرین احمدی نژاد

842.025

51    

حسین پور حسین

5.516.400

52    

سید شجاع الدین صفوی

330.385

53   

ویدا کریمی نژاد

737.900

54   

میر محمد جوادیان شیشوان

60.490

55   

سکینه اسلامی

107.700

56   

سیمین رضاوند منفرد

5.569.750

57   

زکیه امینی فر

2.027.385

58   

محسن عمادالاسلامی

45.820

59   

محمد یحیایی میلانی

160.000

60    

نیر شیر فروشان

1.567.686

61    

جعفر سبزیجاتی

452.030

62    

رضا محبی

1.157.300

63   

حمید قدیمی

59.036

64   

منطوره کاظمی عصر

165.600

65   

قلی شکرپور

222.470

66   

منیجه حبیب نژاد

500.000

67   

مریم امینی کیا

8.866.335

68   

لیلا پوزیده

807.700

69   

عزیزه محمدی

135.500

70    

محمد علی طالبی

140.655

71    

مهدی دهقان زاده

302.500

72    

فاطمه طهماسبی

898.774

73   

فریبا رضایی

704.000

74   

لیلا نبوی آزاد

268.610

75   

علی اصغر آذر پیوند

184.990

76   

محمد یزدانی

462.520

77   

علیرضا سرکاری

1.464.000

78   

رضا میثمی

1.238.000

79   

وحیده شجاع غیاث

500.000

80    

عزیزه سید بطحاتی

204.000

81    

فزوغ محمد زاده

3.925.000

82    

فریبا محمد زاده

1.020.510

83   

طاهره رحیمی

1.010.570

84   

پریوش متعلقی

6.461.953

85   

بابک اسلام طلب اکبری

145.685

86   

رحمن نورانی کرمجوان

158.655

87   

محبوبه اعلم شاهی

500.000

88   

نسرین بقال زاده

168.000

89   

روح اله قاسمی

3.276.330

90    

محمد باباپور

255.500

91    

نادر غلامی

811.065

92    

حسین حسین نژاد

540.500

93   

خدیجه نورمحمدی

668.000

94   

هاجر علی نژاد

236.000

95   

عامتاج موثقی

148.000

96   

فریبا یظهری

477.675

97   

فهیمه جاویدکیا

2.054.841

98   

خدیجه معرفت کشکی

472.330

99   

بیت اله وصلی

607.185

100                        

سید محمد تبیانی

387.965

101                        

رحیم پور رسولی ازجان

11.250.000

102                        

مسلم مددی

1.433.942

103                       

قلی شکرپور

455.500

104                       

علی صدوقی

166.400

105                       

نوبهار رضایی

1.022.750

106                       

سوسن یزدچی

2.354.930

107                       

لعیا ترابی

648.500

108                       

ناصر حنگی

2.038.160

109                       

ژیلا معروفی

747.398

110                        

رحیم یوسف زاده

203.210

111                        

آمنه سالکی

101.940

112                        

رسول صابئی نیا

3.796.400

113                       

علی صدوقی

480.000

114                       

مهرداد رحمانی

728.000

115                       

سیمین محمد علی پور بنام

2.453.370

116                       

یوسف جیاری

1.325.700

117                       

نصیر شکوری

336.100

118                       

مریم آقاوردی

168.000

119                       

علی فرمان داوری اسب آباد

496.000

120                        

روح انگیز رنجبر ساعی

657.760

121                        

راضیه سالک چاردولی

1.770.750

122                        

فهیمه صدفی کندرود

926.708

123                       

علی عباس بیگی

451.200

124                       

علی قاسمی

365.785

125                       

اصلان غفاری

673.920

126                       

حمید قدیمی

1.335.600

127                       

کریم محمدی بهادر

236.089

128                       

فاطمه موثقی

2.000.000

129                       

پوراندخت کریمیان

458.730

130                       

صمد شکوهی هریس

3.999.414

131                       

حمیده حریری اصل

236.880

132                       

مهین بافنده فرشی

222.880

133                       

اسماعیل جهدی کلوانق

123.910

134                       

اعظم سلیمانی خیرالدین

1.338.075

135                       

محمد قدیری

190.260

136                       

مریم علیزاده دانشی

550.000

137                       

حسن عمیدفر

325.410

138                       

عباس اصغز زاده راد

1.640.070

139                       

اشرف اولاد صاحب مدارک

127.900

140                       

سجاد تیغ زن

680.000

141                       

عیسی عبدلی خیره مسجدی

172.283

142                       

رضا مهرورز

552.170

143                       

کبری خان بابازاده قدیم

420.705

144                       

ناهید علیشاه زاده

1.068.372

145                       

یداله حسن زاده

6.178.804

146                       

پری ناز هرزند

807.900

147                       

میر مسعود موسوی

442.621

148                       

نوروز علی نصیری

132.635

149                       

اصغر توحیدفر

2.057.860

150                       

رقیه پاکروانیه کهل

6.621.120

151                       

توران مهدیزاده

2.000.000

152                       

حبیبه قصابی

2.091.150

153                       

گلناز حسین زاده

109.600

154                       

داود رحیمی

2.014.550

155                       

حسین محمد زاده

352.580

156                       

فضل اله حسین زاده

903.200

157                       

یوسف مظهری خیاوی

236.800

158                       

فضه مردی نظرلو

140.000

159                       

رضا ترزبان

177.100

160                       

بهراد خدایی علمداری

7.639.200

161                       

هوشنگ حناساز

1.280.000

162                       

سید محسن حسینی

2.000.000

163                       

نیلوفر محمودی مهر

1.624.380

164                       

هلن رسولی ساعی

288.000

165                       

ناهید علیشاه زاده

671.810

166                       

لیلا اسدزاده گرگر

1.528.000

167                       

سعید پزشکی

422.309

168                       

علیرضا علیزاده اسلامی

15.260

169                       

طیبه عباسی

13.500

170                       

صفیه محسنی اهری

838.023

171                       

فریده پناهی

17.916

172                       

رویا جدی

728.270

173                       

حمید قدیمی

174.445

174                       

زهرا جلالی هولاسو

398.520

175                       

پروین نصیری بصیر

500.000

176                       

محمد حسن علیزاده

362.752

177                       

الیاس زارعان

412.205

178                       

نرگس بهاری

1.800.054

179                       

نائب زلفی اویلق

690.500

180                       

ام البنین اسدالهی

500.000

181                       

خلیل ظریفی اقدم

1.836.240

182                       

اشرف محمد قلی اوغلی

954.460

183                       

حمیده نوریان اهری

272.568

184                       

ثریا احمدی تکمه داش

272.750

185                       

فضه مروی

585.350

186                       

زهرا سمندری

87.000

187                       

اشرف فروز

3.523.700

188                       

رقیه صفری

871.335

189                       

گیاتی محمدی

38.450

190                       

مریم عبدی

950.365

191                       

باقر زرمنشان

346.565

192                       

مهدی تقی فام

500.000

193                       

پوران نوروزی

837.875

194                       

عادل ضیاء آذر

60.980

195                       

جواد میرزایی

354.269

196                       

نسریت کبریت ساز

263.725

197                       

اسماعیل درویش امین اباد

4.618.000

198                       

خدیجه حسینی

373.416

199                       

داود عبدالهیان

140.100

200                        

رقیه رحمانی زرنق

100.000

201                        

محمد کریم نژاد

1.321.322

202                        

فرزانه حیدری نژاد

585.330

203                       

مهرانگیز هاشمی

2.500.000

204                       

فاطمه صغری اسکندانی نژاد

224.150

205                       

زهرا سهراب نژاد

682.850

206                       

رباب خلیلیان

896.000

207                       

لیدا فتوحی

570.089

208                       

رسول پناهو

84.000

209                       

میر مسعود موسوی

1.203.951

210                        

بابک عزیزیان

320.000

211                        

سیامک رفیعیان

896.000

212                        

مهری خدامردی

1.623.670

213                       

ثریا اسلوب

1.283.740

214                       

نقی رضایی نهر

416.954

215                       

بابک غضنفری

98.000

216                       

عاطفه سینایی

566.000

217                       

فریبرز رضاخانلو

3.329.350

218                       

مهدی دهقان  زاده

208.800

219                       

رسول محمدی بهادر

200.870

220                        

محمد محمد عظیمی

1.528.320

221                        

تاجی نجفی

1.454.840

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰ساعت 16:58  توسط شرکت سفیر آسایش  |